Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

W dniu 22 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn podpisał umowę na realizację zielono-niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Potrzeby i uwarunkowania środowiskowe Gryfina

Już w marcu odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe z partnerem w Gryfinie. W ramach wspólnej pracy ekspertów z Polski i Islandii poruszony zostanie temat zrozumienia lokalnych potrzeb i uwarunkowań środowiskowych naszego miasta.

Eko rajd rowerowy „Wybieram rower”

Wybierz rower, kręć Eko kilometry dla lepszej sprawności i komfortu życia, odkryj Eko Moc roweru. Zacznij swoją przygodę z rowerem na naszym rajdzie! Twoja zmiana codziennych nawyków, może mieć realny wpływ na otaczające środowisko …

Działania inwestycyjne

 • Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

  Niniejsze zadanie stanowi uzupełnienie prac zrealizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja, które zostało zrealizowane przez Gminę Gryfino w 2018 r.

  Zadanie swoim zakresem obejmuje:

  • oczyszczenie terenu z gatunków inwazyjnych drzew w celu ochrony starego drzewostanu i poprawy naturalnej bioretencji, na obszarze od Placu Zakochanych do Placu Spotkań,
  • wykonanie schodów terenowych profilowanych w gruncie z balustradą drewnianą na skarpie od ulicy Armii Krajowej,
  • wykonanie barierki przy ścieżce wejściowej na Plac Zakochanych, 
  • montaż stojaków rowerowych na Placu Zakochanych i na Placu Spotkań, 
  • montaż tablicy informacyjnej i drogowskazu drewnianego.
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Opolanka”

  Zagospodarowanie tego terenu jest również kontynuacją projektu z 2018 r., podczas realizacji którego z nieużytku stworzono nowy teren rekreacyjny, który mieszkańcy nazwali Opolanka. W 2022 r. Opolanka zostanie doposażona w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Nowe nasadzenia drzew mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

  Przedmiotem zadania jest:

  • nasadzenia 10 drzew wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody wzdłuż ul. Opolskiej;
  • wykonanie pergoli w konstrukcji stalowej wraz z nasadzeniem pnączy;
  • montaż 3 sztuk stołów edukacyjnych;
  • montaż stojaków rowerowych;
  • montaż elementów placów zabaw.
 • Eko zakątek – miejsce spotkań i edukacji ekologicznej

  Przedmiotem zdania jest utworzenie przy ulicy Wodnika miejsca spotkań i edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino i osób odwiedzających Centrum Wodne „Laguna”. Utworzenie nowego miejsca o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym ma na podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

  Przedmiotem projektu jest:

  • wycinka 11 drzew chorych (lub inwazyjnych) i nasadzenie łącznie 62 drzew i krzewów wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody;
  • utworzenie miejsca edukacji ekologicznej:  utworzenie wiat, pergoli, stołów z ławkami, tablic edukacyjnych, placu zabaw i ogródka sensorycznego dla dzieci;
  • instalacja kurtyny wodnej;
  • montaż oświetlenia z lamp zasilanych energią wiatru i słońca;
  • utworzenie ciągów  pieszych z nawierzchni przepuszczalnych.
 • Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci

  Przedmiotem zadania jest utworzenie terenu zielonego obok nowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie. Na terenie zostaną zamontowanego ławeczki parkowe oraz postawiony pamiątkowy kamień. Projektowy teren będzie stanowił naturalną osłonę nieruchomości prywatnych od Cmentarza Komunalnego, a jednocześnie stanowić będzie drugi, poza Opolanką, teren rekreacyjny dla mieszkańców sąsiadujących z ulicą Kołłątaja osiedli.

  W ramach zadania zaplanowano:

  • wykonanie trawników dywanowych o łącznej powierzchni 2850m2;
  •  utworzenie ścieżek z materiałów przepuszczalnych o powierzchni 1763m2;
  • budowa studni chłonnej i punktu czerpania wody dla potrzeb nawadniania terenu zielonego;
  • montaż ławek parkowych oraz pamiątkowego kamienia.
 • Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej

  Planowanego do wykonania nasadzenia i założenie trawnika ma za zadanie dokończyć proces zagospodarowania terenu wokół hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie. Zastosowany gatunek drzewa – lipa drobnolistna 'Böhlje’ ma w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na projektowanym terenie oraz jest drzewem miododajnym i przyjaznym dla owadów.

  W zadaniu przewidziano:

  • usunięcie 7 drzew ze względu na ich zły stan fitosanitarny;
  • nasadzenie 7 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody;
  • wykonanie trawników dywanowych o łącznej powierzchni 1350m2.
 • Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie

  Projekt ma na celu wprowadzenie piętrowego i zróżnicowanego gatunkowo układu roślinności na gryfińskim nabrzeżu. Zastosowane gatunki są naturalnego pokroju i mają w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na projektowanym terenie. Wprowadzona odmiana wierzb wprowadzi dodatkowy efekt sensoryczny. Krzewy iglaste ozdobią jedną część nabrzeża. Byliny i trawa ozdobna zachowają naturalny styl przeciwległego brzegu Odry. Wszystkie wybrane gatunki roślin użyte w projekcie są miododajne i przyjazne dla owadów.

  W ramach zadania planowane jest:

  • przesadzenie 7 starczych drzew celem stworzenia im dogodniejszych warunków do wzrostu;
  • nasadzenie 23 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna, wierzba nagrobna);
  • nasadzenie 30 krzewów (sosna kosodrzewina), 1050 bylin (rozchodnik okazały), 240 cebul ozdobnych (czosnek olbrzymi, czosnek główkowatych);
  • wykonanie 500m2 trawników ozdobnych.
 • Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

  Zagospodarowanie terenu w okolicach wiardunku przy drodze krajowej nr 31 ma na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z hotelami dla pszczół. Zastosowane gatunki drzew są naturalnego pokroju, są to między innymi lipy drobnolistne i klony jesieniolistne ’Variegatum’. Dodatkowo planuje się wprowadzenie brzóz brodawkowatych. Wszystkie wprowadzone gatunki drzew są miododajne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jak i glebowe.

  W ramach zadania zaplanowano:

  • przygotowanie terenu pod nasadzenia;
  • nasadzenia drzew (14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych);
  • utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 5000m2,
  • montaż 2 dużych hoteli dla owadów.
 • Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego

  W efekcie działań powstanie nowy teren zielony wokół zbiornika retencyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych. Zaprojektowana roślinność jest ekstensywna tzn. niewymagająca pod względem wymagań wodnych i miejsca nasadzenia. Dodatkowo z uwagi na zaprojektowane rośliny hydrofilne i utrzymujące wilgoć w glebie dodatkową funkcją terenu będzie naturalna bioretencja.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • nasadzenie 18 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody:  11 grabów pospolitych oraz 7 brzóz pożytecznych wokół istniejącego zbiornika retencyjnego;
  • nasadzenie łącznie 1950 szt. bylin (400szt. szałwii omszonej i 1550szt. kocimiętki);
  • nasadzenie 900 szt. sadzonek trawy selseria jesienna;
  • nasadzenie 80 szt. cebul czosnku olbrzymiego;
  • montaż hotelu dla owadów.
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)

  Realizacja zaplanowanego zakresu inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na negatywne skutki zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieści (tzw. zielonej infrastruktury) wspomagającej proces napowietrzenia miasta i zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • nasadzenie 11 drzew liściastych z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (złotokap pospolity);
  •  nasadzenie łąki kwietnej o powierzchni 500m2 (barwa żółta z dodatkiem białych gatunków).
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej pielęgnacji roślin

  Realizacja zaplanowanego zakresu inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na negatywne skutki zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieści (tzw. zielonej infrastruktury) wspomagającej proces napowietrzenia miasta i zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”. Wszystkie wybrane gatunki roślin użyte w projekcie są miododajne i przyjazne dla owadów.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • oczyszczenie terenu (usunięcie 230m2 geowłókniny),
  • nasadzenie 25 drzew wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna),
  • nasadzenie 736 sadzonek krzewów (16 szt. – jałowiec płożący, 720 szt. trawuła japońska),
  • nasadzenie 586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały) i 876 szt. sadzonek Piórkówki rozplenicy.
 • Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna

  Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie dwóch przestrzeni funkcjonujących w obiekcie: stworzenie ogródka społecznościowego w patio „Laguny” oraz kącika edukacyjnego funkcjonującego w hali kasowej. Stworzone miejsca sprzyjać będą edukacji ekologicznej oraz integracji mieszkańców.

  W ramach zadania zaplanowano:

  • stworzenie ogródka o charakterze edukacyjno – warsztatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

  • montaż drewnianych altan z miejscami roboczymi do prowadzenia spotkań warsztatowych oraz spotkań integrujących mieszkańców;

  • stworzenia kącika edukacyjnego dla najmłodszych mieszkańców;

  • stworzenie materiałów edukacyjnych dla najmłodszych;