Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

Przeczytaj więcej informacji o realizowanych projektach …

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Jak przystosować się do zmian klimatu?

Poznaj nasze działania! Dowiedz się więcej o naszych projektach inwestycyjnych

Program Ogródków Edukacyjnych

W ramach programu każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody …

Działania inwestycyjne

 

  • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Opolanka”

   Zagospodarowanie tego terenu jest  kontynuacją projektu z 2018 r., podczas realizacji którego z nieużytku stworzono nowy teren rekreacyjny, który mieszkańcy nazwali Opolanka. W 2022 r. Opolanka została doposażona w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Nowe nasadzenia drzew mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

   W ramach zadania:

   • nasadzono 10 lip drobnolistnych wzdłuż ul. Opolskiej;

   •  

    wykonano pergolę w konstrukcji stalowej wraz z nasadzeniem pnączy;

   •  

    zamontowano 3 sztuki stołów edukacyjnych, stojaki rowerowe oraz piaskownicę.

Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna

W ramach zadania zagospodarowano dwie przestrzenie funkcjonujące w obiekcie: stworzono ogródek społecznościowy w patio „Laguny” oraz kącik edukacyjny funkcjonujący w hali kasowej. Stworzone miejsca sprzyjać będą edukacji ekologicznej oraz integracji mieszkańców.

W hali kasowej Aquaparku Laguna stworzono kącik edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców: zamontowano drewniane meble z grami zręcznościowymi i interaktywnymi o tematyce związanej z ochroną środowiska. Na miejscu dystrybuowane są także materiały informacyjne dotyczące zmian klimatu.

Na patio zamontowano drewniane altany, które w okresie letnim posłużą, jako miejsce szkoleń i spotkań mieszkańców podczas warsztatów związanych z ekologią i świadomością proekologiczną.


Montaż zbiorników na wodę deszczową przy Żłobku w Gryfinie

W ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie, przy Żłobku Miejskim w Gryfinie zamontowano 4 naziemne zbiorniki na wodę deszczową. Dzięki inwestycji woda deszczowa spływająca z dachu budynku będzie gromadzona w celu pielęgnacji zieleni na terenie placówki.

Gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej poprzez tworzenie tzw. niebieskiej infrastruktury jest ważnym aspektem działań, jakie muszą być podjęte, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.


Eko zakątek – miejsce spotkań i edukacji ekologicznej

Przedmiotem zdania jest utworzenie przy ulicy Wodnika miejsca spotkań i edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino i osób odwiedzających Centrum Wodne „Laguna”. Utworzenie nowego miejsca o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym ma na podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

Przedmiotem projektu jest:

 • wycinka 11 drzew chorych (lub inwazyjnych) i nasadzenie łącznie 62 drzew i krzewów wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody;
 • utworzenie miejsca edukacji ekologicznej:  utworzenie wiat, pergoli, stołów z ławkami, tablic edukacyjnych, placu zabaw i ogródka sensorycznego dla dzieci;
 • instalacja kurtyny wodnej;
 • montaż oświetlenia z lamp zasilanych energią wiatru i słońca;
 • utworzenie ciągów  pieszych z nawierzchni przepuszczalnych.


  Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci

  Przedmiotem zadania jest utworzenie terenu zielonego obok nowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie. Na terenie zostaną zamontowanego ławeczki parkowe oraz postawiony pamiątkowy kamień. Projektowy teren będzie stanowił naturalną osłonę nieruchomości prywatnych od Cmentarza Komunalnego, a jednocześnie stanowić będzie drugi, poza Opolanką, teren rekreacyjny dla mieszkańców sąsiadujących z ulicą Kołłątaja osiedli.

  W ramach zadania zaplanowano:

  • wykonanie trawników dywanowych o łącznej powierzchni 2850m2;
  •  utworzenie ścieżek z materiałów przepuszczalnych o powierzchni 1763m2;
  • budowa studni chłonnej i punktu czerpania wody dla potrzeb nawadniania terenu zielonego;
  • montaż ławek parkowych oraz pamiątkowego kamienia.

 • Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej

  Planowanego do wykonania nasadzenia i założenie trawnika ma za zadanie dokończyć proces zagospodarowania terenu wokół hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie. Zastosowany gatunek drzewa – lipa drobnolistna 'Böhlje’ ma w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na projektowanym terenie oraz jest drzewem miododajnym i przyjaznym dla owadów.

  W zadaniu przewidziano:

  • usunięcie 7 drzew ze względu na ich zły stan fitosanitarny;
  • nasadzenie 7 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody;
  • wykonanie trawników dywanowych o łącznej powierzchni 1350m2.

 • Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie

  Projekt ma na celu wprowadzenie piętrowego i zróżnicowanego gatunkowo układu roślinności na gryfińskim nabrzeżu. Zastosowane gatunki są naturalnego pokroju i mają w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na projektowanym terenie. Wprowadzona odmiana wierzb wprowadzi dodatkowy efekt sensoryczny. Krzewy iglaste ozdobią jedną część nabrzeża. Byliny i trawa ozdobna zachowają naturalny styl przeciwległego brzegu Odry. Wszystkie wybrane gatunki roślin użyte w projekcie są miododajne i przyjazne dla owadów.

  W ramach zadania planowane jest:

  • przesadzenie 7 starczych drzew celem stworzenia im dogodniejszych warunków do wzrostu;
  • nasadzenie 23 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna, wierzba nagrobna);
  • nasadzenie 30 krzewów (sosna kosodrzewina), 1050 bylin (rozchodnik okazały), 240 cebul ozdobnych (czosnek olbrzymi, czosnek główkowatych);
  • wykonanie 500m2 trawników ozdobnych.

 • Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

  Zagospodarowanie terenu w okolicach wiardunku przy drodze krajowej nr 31 ma na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z hotelami dla pszczół. Zastosowane gatunki drzew są naturalnego pokroju, są to między innymi lipy drobnolistne i klony jesieniolistne ’Variegatum’. Dodatkowo planuje się wprowadzenie brzóz brodawkowatych. Wszystkie wprowadzone gatunki drzew są miododajne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jak i glebowe.

  W ramach zadania zaplanowano:

  • przygotowanie terenu pod nasadzenia;
  • nasadzenia drzew (14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych);
  • utworzenie łąki kwietnej na powierzchni 5000m2,
  • montaż 2 dużych hoteli dla owadów.

 • Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego

  W efekcie działań powstanie nowy teren zielony wokół zbiornika retencyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych. Zaprojektowana roślinność jest ekstensywna tzn. niewymagająca pod względem wymagań wodnych i miejsca nasadzenia. Dodatkowo z uwagi na zaprojektowane rośliny hydrofilne i utrzymujące wilgoć w glebie dodatkową funkcją terenu będzie naturalna bioretencja.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • nasadzenie 18 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody:  11 grabów pospolitych oraz 7 brzóz pożytecznych wokół istniejącego zbiornika retencyjnego;
  • nasadzenie łącznie 1950 szt. bylin (400szt. szałwii omszonej i 1550szt. kocimiętki);
  • nasadzenie 900 szt. sadzonek trawy selseria jesienna;
  • nasadzenie 80 szt. cebul czosnku olbrzymiego;
  • montaż hotelu dla owadów.
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)

  Realizacja zaplanowanego zakresu inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na negatywne skutki zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieści (tzw. zielonej infrastruktury) wspomagającej proces napowietrzenia miasta i zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • nasadzenie 11 drzew liściastych z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (złotokap pospolity);
  •  nasadzenie łąki kwietnej o powierzchni 500m2 (barwa żółta z dodatkiem białych gatunków).


  Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

  Realizacja zaplanowanego zakresu inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na negatywne skutki zmian klimatu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieści (tzw. zielonej infrastruktury) wspomagającej proces napowietrzenia miasta i zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”. Wszystkie wybrane gatunki roślin użyte w projekcie są miododajne i przyjazne dla owadów.

  W ramach niniejszego zadania zaplanowano:

  • oczyszczenie terenu (usunięcie 230m2 geowłókniny),
  • nasadzenie 25 drzew wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna),
  • nasadzenie 736 sadzonek krzewów (16 szt.  jałowiec płożący, 720 szt. tawuła japońska),
  • nasadzenie 586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały) i 876 szt. sadzonek Piórkówki rozplenicy.

 

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

Niniejsze zadanie stanowi uzupełnienie prac zrealizowanych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja, które zostało zrealizowane przez Gminę Gryfino w 2018 r.

Zadanie swoim zakresem obejmuje:

 • oczyszczenie terenu z gatunków inwazyjnych drzew w celu ochrony starego drzewostanu i poprawy naturalnej bioretencji na obszarze od Placu Zakochanych do Placu Spotkań,
 • wykonanie schodów terenowych profilowanych w gruncie z balustradą drewnianą na skarpie od ulicy Armii Krajowej,
 • wykonanie barierki przy ścieżce wejściowej na Plac Zakochanych,
 • montaż stojaków rowerowych na Placu Zakochanych i na Placu Spotkań,
 • montaż tablicy informacyjnej i drogowskazy drewnianego.