• 08.04.2024

  Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

  Nową atrakcyjną infrastrukturę zyskał teren Górki Miłości. Uzupełniła ona prace zrealizowane w 2018r. ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.

  W ramach projektu, na przełomie 2022 i 2023r. teren Górki Miłości oczyszczono z gatunków inwazyjnych drzew w celu ochrony starego drzewostanu i poprawy naturalnej bioretencji na obszarze od Placu Zakochanych do Placu Spotkań.

  Wykonano schody terenowe na skarpie od ulicy Armii Krajowej oraz barierkę przy ścieżce wejściowej na Plac Zakochanych.

  Wykonano most w konstrukcji drewnianej z metalowymi barierkami łączący Plac Zakochanych ze ścieżką prowadzącą do Placu Spotkań.

  Oprócz tego zamontowano tablicę z historią Górki Miłości, drogowskaz drewniany i stojaki rowerowe.

  AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu Górki Miłości (więcej informacji)