Działania społeczne

W ramach projektu zostało zaadoptowanych 100 drzew na terenie Gminy Gryfino

Działania inwestycyjne

W ramach projektu zostało nasadzonych w Gryfinie:
350 drzew
820 krzewów
2580 bylin
2770 traw ozdobnych
320 cebul ozdobnych

Dowiedz się jak przystosować się do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

Zobacz co zrobiliśmy w ramach projektu

Lider projektu

Głównym realizatorem i Liderem projektu jest Gmina Gryfino – jednostka samorządu terytorialnego położona w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim.

Gmina Gryfino posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2016-2023 pozyskała i rozliczyła dotacje na kwotę 122 682 945,69 zł.

Gryfino to nieduże miasto z wielkomiejskim potencjałem dzięki zintegrowaniu z aglomeracją szczecińską. Przygraniczne położenie Gryfina otwiera szanse na nowe inicjatywy, napływ turystów i inwestorów. Transgraniczność Gryfina i otwarcie na współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach pozwala na transfer inspiracji, wiedzy i technologii, czego efektem ma być rozwój miasta.

www.gryfino.pl


Partner projektu

Partner projektu – Verkís z Rejkjawiku – to firma inżynierska z 90-letnim międzynarodowym doświadczeniem.

Verkís zatrudnia około 360 inżynierów i naukowców. Firma realizowała projekty na 5 kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej.

Głównym przedmiotem działalności Verkís jest opracowywanie projektów budowlanych, zarządzanie realizacją inwestycji, nadzór projektowy oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia.

Verkís jest ekspertem w dziedzinie kształtowania krajobrazu z poszanowaniem bioróżnorodności oraz udanych wdrożeń w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury.

www.verkis.com


Współdziałanie

W ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu” Gmina Gryfino zawarła umowę partnerską z firmą Verkís. Umowa podzieliła zadania projektowe pomiędzy Lidera Projektu i Partnera.

Do zadań Lidera należała organizacja, koordynacja i realizacja zaplanowanych działań inwestycyjnych i informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu.

Do zadań Partnera należało doradztwo środowiskowe, projektowanie elementów małej architektury oraz przeszkolenie ekspertów z zakresu zmian klimatu.


Co zrobiliśmy razem?

3 bloki szkoleń:

 1. Warsztaty z zakresu wdrażania niebiesko-zielonej infrastruktury dla pracowników wydziałów: inwestycji, rozwoju, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 2. Szkolenie z zakresu wdrażania niebiesko-zielonej infrastruktury dla pracowników jednostek samorządowych z obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 3. Szkolenie z zakresu wdrażania niebiesko-zielonej infrastruktury dla pracowników jednostek samorządowych z obszaru Powiatu Gryfińskiego.

5 folderów edukacyjnych:

 1. Ciekawe dlaczego drzewa i zieleń są ważne – to krótki przewodnik po zmianach klimatu dla najmłodszych wraz z kolorowankami.
 2. Domy dla owadów – broszura powstała przy okazji organizacji szkoleń z budowy domków dla owadów, znajdują się tu praktyczne informacje jak zbudować taki domek oraz dlaczego owady są pożyteczne?
 3. Tak się zmienia klimat – materiał edukacyjny przygotowany z myślą o uczniach szkół podstawowych.
 4. Po co potrzebna nam zieleń miejska – materiał edukacyjnych dla dorosłych, który został przygotowany w związku z organizacją Zielonego Forum Publicznego. Materiał tłumaczy co to są zmiany klimatu i jak duże znaczenie w adaptacji do tych zmian ma zieleń miejska.
 5. Ogrody deszczowe – broszura powstała przy okazji organizacji szkoleń z zakładania przydomowych ogródków deszczowych; na podstawie broszury można założyć własny ogródek deszczowy.

Konsultacje projektów architektonicznych dla 10 terenów do zagospodarowania w projekcie

 1. Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej.
 2. Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie.
 3. Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina.
 4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego.
 5. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół).
 6. Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazowieckiej.
 7. Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci: Ulla Rolfsigne Pedersen i Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir zaprojektowały skwer rekreacyjny na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie z pomnikiem pamięci.
 8. Eko zakątek – miejsce spotkań i edukacji ekologicznej: Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir zaprojektowała kurtynę wodną i napis przestrzenny Gryfino.