Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

W dniu 22 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn podpisał umowę na realizację zielono-niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Potrzeby i uwarunkowania środowiskowe Gryfina

Już w marcu odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe z partnerem w Gryfinie. W ramach wspólnej pracy ekspertów z Polski i Islandii poruszony zostanie temat zrozumienia lokalnych potrzeb i uwarunkowań środowiskowych naszego miasta.

Eko rajd rowerowy „Wybieram rower”

Wybierz rower, kręć Eko kilometry dla lepszej sprawności i komfortu życia, odkryj Eko Moc roweru. Zacznij swoją przygodę z rowerem na naszym rajdzie! Twoja zmiana codziennych nawyków, może mieć realny wpływ na otaczające środowisko …

Lider projektu

Głównym realizatorem i Liderem projektu będzie Gmina Gryfino tj. jednostka samorządu terytorialnego, położona w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim. Gmina Gryfino posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007 – 2013 Gmina Gryfino pozyskała i rozliczyła dotacje na kwotę około 62 635 000,00 zł. W latach 2014–2020 Gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej 22 148 277 zł dla projektów o łącznej wartości 38 785 911 zł.

Do zadań Lidera należeć będą zadania z zakresu organizacji, koordynacji i realizacji zaplanowanych działań inwestycyjnych i informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie.

Gryfino to małe miasto z wielkomiejskim potencjałem, dzięki zintegrowaniu z aglomeracją szczecińską. Przygraniczne położenie Gryfina otwiera szanse na nowe inicjatywy, napływ turystów i inwestycji. Transgraniczność Gryfina i otwarcie na współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach pozwala na transfer inspiracji, wiedzy, technologii, czego efektem ma być rozwój miasta.

www.gryfino.pl


Partner projektu

Partner projektu Verkís to przedsiębiorstwo, które ma swoje początki w 1932 roku i jest najstarszą firmą inżynierską na Islandii. Ponad 320 pracowników Verkís pracuje nad różnorodnymi projektami, zarówno w Islandii, jak i za granicą.

Głównym przedmiotem działalności Verkís jest opracowywanie projektów budowlanych, zarządzanie realizacją inwestycji, nadzór projektowy oraz doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia.

Firma działa zgodnie z akredytowanymi systemami zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Verkís posiada bogate doświadczenie i wiedzę na temat rozwiązań inżynieryjnych dotyczących inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę.

Do zadań Partnera w projekcie pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie należeć będą zadania z zakresu doradztwa środowiskowego i wyszkolenia ekspertów. Partner przeprowadzi szkolenia dla polskich ekspertów w Gryfinie i w Rejkiawiku oraz wykłady podczas konferencji w Gryfinie.

Verkís jest ekspertem w dziedzinie kształtowania krajobrazu z poszanowaniem bioróżnorodności oraz udanych wdrożeń w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, dlatego jego głównym zadaniem będzie zbudowanie kompetencji polskich ekspertów z zakresu planowania i projektowania na poziomie gminy, które przyczyni się do redukcji przyczyn globalnego ocieplenia i przystosuje Gryfino do skutków zmian klimatu.

Wartość dodana partnerstwa to transfer wiedzy w zakresie rozwiązań inżynieryjnych Blue-Green: jak planować i egzekwować pomyślne wdrożenie, oraz jak utrzymać po wdrożeniu.

www.verkis.com