Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

Przeczytaj więcej informacji o realizowanych projektach …

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Jak przystosować się do zmian klimatu?

Poznaj nasze działania! Dowiedz się więcej o naszych projektach inwestycyjnych

Program Ogródków Edukacyjnych

W ramach programu każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody …

Działania społeczne

 • Program Ogródków Edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

  Program skierowany jest do młodzieży szkolnej i ma na celu żywą i praktyczną naukę nt. roślinności i jej odpowiedniej pielęgnacji, a także współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta i gminy.

  W programie bierze udział 160 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu miasta Gryfino: Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 3. Każda ze szkół dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody oraz zaangażowania uczniów w praktyczną naukę pielęgnacji zieleni. Każdy teren został wyposażony w odpowiedni sprzęt ogrodniczy i nawadniający.

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie opiekują się nasadzeniami na terenie  nabrzeża w Gryfinie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie opiekują się drzewami i krzewami na terenie przy Hali Sportowej w Gryfinie, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie opiekują się 215 drzewami nasadzonymi w ramach projektu na skwerze rekreacyjnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.

  Więcej informacji o ogródkach szkolnych

 • Szkolenia nt. zakładania przydomowych ogródków deszczowych

  Adresatem działania byli mieszkańcy miasta i gminy Gryfino. Celem szkolenia była praktyczna nauka zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz przekazanie wiedzy nt. znaczenia odzyskiwania wody deszczowej.

  Szkolenia odbywały się października 2022r. do września 2023r. i miały charakter informacyjno – praktyczny. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały edukacyjne nt. zakładania ogródków deszczowych oraz sadzonki roślin filtrujących wodę czyli nadających się do ogródka deszczowego.

  W szkoleniach wzięło udział 200 osób w podziale na  10 grup liczących po 20 osób. Odbywały się one w świetlicach wiejskich w Drzeninie, Czepinie,  Starych Brynkach, Sobiemyślu, Krajniku, Borzymiu, Wełtyniu i Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

  W ramach szkoleń powstał przykładowy ogródek deszczowy na terenie nabrzeża w Gryfinie, przygotowany wspólnie z pracownikami Partnera Projektu – Verkis hf.

  Więcej informacji o warsztatach w Sobiemyślu

  Więcej informacji o warsztatach w Starych Brynkach

  Więcej informacji o warsztatach w Drzeninie

  Więcej informacji o przykładowym ogródku deszczowym na gryfińskim nabrzeżu

 • Szkolenia z budowy domków dla owadów i pszczół

  Zajęcia, które odbywały się od listopada 2022r. do czerwca 2023r. miały na celu nauczenie dzieci i rodziców, jak w prosty sposób przygotować budkę dla owadów, oraz naukę, jakie znaczenie ma ochrona flory i fauny. Podczas szkoleń były omawiane również zagadnienia związane z pożytecznym znaczeniem owadów w przyrodzie.

  Zajęcia, które spotkały się z bardzo dużym uznaniem ze strony najmłodszych, ale również ich rodziców miały charakter praktyczno-techniczny. Uczestnicy mieli okazję na żywo poznać przedstawicieli niektórych gatunków owadów oraz własnoręcznie pod okiem trenera wykonać budkę.

  Ze szkoleń skorzystało 320 osób w podziale na 16 grup, liczących po 20 osób. Szkolenia odbywały się w wielu miejscach na terenie Gminy Gryfino tj.:  świetlicach wiejskich w Sobiemyślu, Drzeninie, Czepinie, Starych Brynkach, Sobieradzu, Krajniku, Wirowie, Bartkowie, Borzymiu, Gryfińskim Domu Kultury oraz Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

  Więcej informacji o warsztatach – Fascynujący świat owadów

  Więcej informacji o warsztatach – Budujemy domki dla owadów

  Więcej informacji o warsztatach – Ferie zimowe z owadami i domkami dla owadów

  Więcej informacji o warsztatach – Fascynujący świat owadów w Pałacyku pod Lwami

 • Program adopcji drzew

  Program skierowany był do mieszkańców Gminy Gryfino i miał na celu naukę odpowiedzialności za publiczne tereny zielone, a w szczególności pielęgnację zieleni.

  Od września 2022 r. do maja 2023 r. na terenie Gminy Gryfino adoptowanych zostało 100 drzew przez mieszkańców gminy. Z adoptującymi na okres 3 lat zostały podpisane umowy o adopcję drzew. W umowach zawarte były obowiązki dotyczące opieki nad adoptowanym drzewem. Adoptowane drzewa zostały oznaczone tabliczkami pamiątkowymi wraz z dedykacjami wybranymi przez adoptujących.

  Więcej informacji – Adopcja Mamutowca 

  Więcej informacji – Adopcje na Opolance

  Więcej informacji – Adopcje w Parku Miejskim

  Więcej informacji – Adopcje w Sołectwie Wirów

 • Zielone Forum Publiczne

  Zielone Forum Publiczne miało na celu zapoznanie mieszkańców Gminy Gryfino z problemami dotyczącymi zmian klimatu oraz edukacją nt. znaczenia zieleni miejskiej (likwidacji „miejskiej wyspy ciepła”) oraz racjonalnego gospodarowania wodą.       

  W 2022r. Zielone Forum rozpoczęło się od spaceru dendrologicznego po Parku Miejskim w Gryfinie. Jego uczestnicy zapoznali się z rodzajami drzew, ich potrzebami i cyklem życia.  Finał Forum odbył się w Pałacyku pod lwami w Gryfinie, gdzie oprócz wykładu nt. znaczenia zieleni miejskiej (likwidacji „miejskiej wyspy ciepła”), odbył się także koncert jazzowy. Na dzieci i młodzież czekała strefa gier bez prądu oraz warsztaty z wykonywania bomb nasiennych i ekologicznych toreb wielorazowego użytku. Każdy uczestnik forum został obdarowany rośliną, którą może zasadzić w swoim ogrodzie albo na balkonie. Na terenie ogrodu przy Pałacyku uczestnicy zasadzili wspólnie cebule krokusów, które pięknie zakwitły wiosną 2023r.

  Kontynuacja pikniku miejskiego Zielone Forum odbyła się w czerwcu 2023 i wzięli w nim udział przedstawiciele Partnera Projektu firmy Verkis hf., którzy rozdawali mieszkańcom Gryfina rośliny wraz z pakietem informacji nt. zmian klimatu oraz pielęgnacji zieleni. Dzieci i młodzież jak zwykle mogli liczyć na dobrą zabawę w strefie animacji, gdzie odbył się m.in. warsztaty z robienie ekologicznych mydełek i bomb nasiennych.

  Więcej informacji o Zielonym Forum 2022

  Więcej informacji o Zielonym Forum 2023

 • Pikniki rowerowe

  Wydarzenie zainaugurowało sezon rowerowy 2022.  Rajd na trasie Gryfino nabrzeże – stadion sportowy w Chwarstnicy, zakończył się piknikiem edukacyjnym, który miał na celu promocję jazdy na rowerze jako alternatywnej formy komunikacji dla samochodu.

  Na mecie w Chwarstnicy na uczestników wydarzenia czekała strefa familijna z pysznym poczęstunkiem, zabawami edukacyjnymi i animacjami dla dzieci.

  W rajdzie wzięło udział 200 osób. Najmłodszy uczestnik rajdu miał 2 lata, a najstarszy – 73!

  Więcej informacji o eko rajdzie rowerowym „Wybieram rower” 2022