Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie

Przeczytaj więcej informacji o realizowanych projektach …

Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek. Twoje zainteresowanie drzewem i deklaracja realnej opieki, która w dużej mierze polegać będzie na regularnym podlewaniu w okresach bezdeszczowych zwiększy szansę na jego przetrwanie i zazielenienie miasta.

Jak przystosować się do zmian klimatu?

Poznaj nasze działania! Dowiedz się więcej o naszych projektach inwestycyjnych

Program Ogródków Edukacyjnych

W ramach programu każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody …

Działania społeczne

 • Program Ogródków Edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

  Program skierowany do młodzieży szkolnej mający na celu na celu żywą i praktyczną naukę nt. roślinności i jej odpowiedniej pielęgnacji, a także współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta i gminy. Działanie przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

  Na czym to będzie polegać?

  Każda ze szkół podstawowych na terenie miasta Gryfina dostanie pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody oraz zaangażowania uczniów w praktyczną naukę pielęgnacji zieleni. Każdy teren zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt ogrodniczy i nawadniający. W projekcie przewidziano nagrody dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, którzy zaangażują się w działanie.

  Więcej informacji o ogródkach szkolnych

 • Szkolenia nt. zakładania przydomowych ogródków deszczowych

  Adresatem działania są mieszkańcy miasta i gminy Gryfino. Celem szkolenia jest praktyczna nauka zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz przekazanie wiedzy nt. znaczenia odzyskiwania wody deszczowej.

  Na czym to będzie polegać?

  Planuje się przeszkolić 100 osób rocznie w ciągu 2 lat trwania projektu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma broszury i materiały szkoleniowe nt. zakładania ogródków deszczowych oraz sadzonkę rośliny hydrofitowej – filtrującej.

  Więcej informacji o warsztatach w Sobiemyślu

  Więcej informacji o warsztatach w Starych Brynkach

  Więcej informacji o warsztatach w Drzeninie

 • Szkolenia z budowy domków dla owadów i pszczół

  Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci i rodziców, jak w prosty sposób przygotować budkę dla owadów, oraz naukę, jakie znaczenie ma ochrona flory i fauny. Podczas szkoleń będą omawiane również zagadnienia związane z pożytecznym znaczeniem owadów w przyrodzie.

  Na czym to będzie polegać?

  Będą to zajęcia praktyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z rodzicami, dotyczące budowy budek dla owadów i pszczół. Każda osoba otrzyma na zajęciach materiały do zrobienia budki i pod okiem trenera wykona budkę, którą będzie mógł później zainstalować w przydomowym ogrodzie lub na wskazanych miejskich terenach zielonych.

  Więcej informacji o warsztatach – Fascynujący świat owadów

  Więcej informacji o warsztatach – Budujemy domki dla owadów

  Budujemy domki dla owadów!

 • Program adopcji drzew

  Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Gryfino i ma na celu naukę odpowiedzialności za publiczne tereny zielone, a w szczególności pielęgnację zieleni.

  Na czym to będzie polegać?

  Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino, który będzie chciał zaopiekować się drzewem (np. regularnie je podlewać) podpisze umowę dot. adopcji drzewa. W umowie zawarte będą warunki dot. pielęgnacji. Drzewo zostanie oznaczone tabliczką (napis na tabliczce zostanie uzgodniony z osobą podpisującą umowę).

  Więcej informacji – Adopcja Mamutowca 

  Więcej informacji – Adopcje na Opolance

  Więcej informacji – Adopcje w Parku Miejskim

  Więcej informacji – Adopcje w Sołectwie Wirów

 • Zielone Forum Publiczne

  Zielone Forum Publiczne ma celu zapoznanie mieszkańców Gminy Gryfino z problemami dotyczącymi zmian klimatu oraz edukacją nt. znaczenia zieleni miejskiej (likwidacji „miejskiej wyspy ciepła”) oraz racjonalnego gospodarowania wodą. Każdorazowo Zielone Forum będzie odbywać się w innym miejscu Gryfina.

  Na czym to będzie polegać?

  Wydarzenie będzie kampanią edukacyjną nt. zmian klimatu oraz znaczenia drzew i roślin mieście oraz segregacji śmieci i zrównoważonej konsumpcji, w trakcie których będą prowadzone następujące działania: przedstawienia edukacyjne dla dzieci; warsztaty dla dorosłych z zakładania ogródków deszczowych i pielęgnacji roślin, kampania edukacyjna nt. zrównoważonej konsumpcji oraz wspólne sadzenie przez uczestników imprezy cebulek kwiatów. Każde forum zakończy się wydarzeniem muzycznym.

  Więcej informacji o Zielonym Forum 2022

 • Pikniki rowerowe

  Wydarzenia inaugurujące sezony rowerowe w 2022 i 2023 r., zakończone piknikiem edukacyjnym, który ma na celu promocję jazdy na rowerze jako alternatywnej formy komunikacji dla samochodu.

  Na czym to będzie polegać?

  Rajd i piknik każdorazowo będzie miał miejsce w innym miejscu na terenie Gminy Gryfino. Na starcie uczestnicy wydarzenia otrzymają pakiety startowe. Na mecie funkcjonować będzie strefa familijna z poczęstunkiem, zabawami edukacyjnymi i animacjami artystycznymi.

  Więcej informacji o eko rajdzie rowerowym „Wybieram rower” 2022