• 08.04.2024

  Program Ogródków Edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

  Program skierowany był do młodzieży szkolnej i miał na celu żywą i praktyczną naukę nt. roślinności i jej odpowiedniej pielęgnacji, a także współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta i gminy.

  W programie wzięło udział 160 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu miasta Gryfino: Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 3. Każda ze szkół dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody oraz zaangażowania uczniów w praktyczną naukę pielęgnacji zieleni. Każdy teren został wyposażony w odpowiedni sprzęt ogrodniczy i nawadniający.

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie opiekowali się nasadzeniami na terenie  nabrzeża w Gryfinie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie opiekowali się drzewami i krzewami na terenie przy Hali Sportowej w Gryfinie, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie opiekowali się 215 drzewami nasadzonymi w ramach projektu na skwerze rekreacyjnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.

  Podsumowanie Programu Ogródków Edukacyjnych

  Więcej informacji o ogródkach szkolnych