• 08.01.2024

    Podsumowanie Programu Ogródków Edukacyjnych

    W dniu 6 grudnia 2023r. w trzech szkołach podstawowych w Gryfinie podsumowano Program Ogródków Edukacyjnych. 160 uczniów – uczestników programu odebrało z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Mieczysława Sawaryna, nagrody za udział w programie.

    Program realizowany był od października 2022 r. do grudnia 2023r. i wzięli w nim udział uczniowie z trzech szkół podstawowych z terenu miasta Gryfino: Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 3. Każda ze szkół dostała pod opiekę jeden teren zielony w celu prowadzenia żywych lekcji przyrody oraz zaangażowania uczniów w praktyczną naukę pielęgnacji zieleni. Każdy teren został wyposażony w odpowiedni sprzęt ogrodniczy i nawadniający.

    Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie opiekowali się nasadzeniami na terenie nabrzeża w Gryfinie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie pielęgnowali drzewa i krzewy na terenie przy Hali Sportowej w Gryfinie, natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie opiekowali się 215 drzewami nasadzonymi w ramach projektu na skwerze rekreacyjnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.