• 30.04.2024

  Nowe materiały informacyjno-edukacyjne

  Utworzone w 2022 r. kąciki edukacyjne w Aquaparku „Laguna” wzbogaciły się o nowe treści informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu.

  Na zewnętrznym nośniku informacyjnym powstały 4 płaszczyzny informacyjne dotyczące:

  • przyczyn zmian klimatu,
  • skutków zmian klimatu,
  • aktywności, jakie możemy podjąć sami dla klimatu,
  • zjawiska „miejskiej wyspy ciepła”.

  Warto podkreślić, że Aquapark „Laguna” odwiedza rocznie około 300 000 osób z terenu miasta i gminy Gryfino, województwa zachodniopomorskiego oraz przygranicznych niemieckich gmin, co znacząco poszerza popularyzację wiedzy w tym temacie.

  Ponadto w ramach dodatkowego dofinansowania dokonano tłumaczenia 5 folderów edukacyjnych dot. zmian klimatu (wersja dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych), zakładania ogrodów deszczowych oraz budowania domków dla owadów na język niemiecki i angielski.

  Publikacje wydrukowano w ilości 5 000 egzemplarzy.