• 08.04.2024

  Szkolenia nt. zakładania przydomowych ogródków deszczowych

  Adresatem działania byli mieszkańcy miasta i gminy Gryfino. Celem szkolenia była praktyczna nauka zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz przekazanie wiedzy nt. znaczenia odzyskiwania wody deszczowej.

  Szkolenia odbywały się października 2022 r. do września 2023 r. i miały charakter informacyjno – praktyczny. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali materiały edukacyjne nt. zakładania ogródków deszczowych oraz sadzonki roślin filtrujących wodę czyli nadających się do ogródka deszczowego.

  W szkoleniach wzięło udział 200 osób w podziale na  10 grup liczących po 20 osób. Odbywały się one w świetlicach wiejskich w Drzeninie, Czepinie,  Starych Brynkach, Sobiemyślu, Krajniku, Borzymiu, Wełtyniu i Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

  W ramach szkoleń powstał przykładowy ogródek deszczowy na terenie nabrzeża w Gryfinie, przygotowany wspólnie z pracownikami Partnera Projektu – Verkis hf.

  Więcej informacji o warsztatach w Sobiemyślu

  Więcej informacji o warsztatach w Starych Brynkach

  Więcej informacji o warsztatach w Drzeninie

  Więcej informacji o przykładowym ogródku deszczowym na gryfińskim nabrzeżu