• 07.10.2022

  Zakładamy przydomowe ogródki deszczowe w Drzeninie

  W Drzeninie odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe dotyczące zakładania przydomowych ogródków deszczowych.

  Dlaczego warto założyć własny ogród deszczowy?

  Odpływ wód opadowych z terenów zabudowanych zwiększa ryzyko powodzi, ponieważ jest mniej miejsc, w których woda deszczowa jest spowolniona i infiltrowana. Wody deszczowe odprowadzane z ulic i parkingów do kanalizacji deszczowej wymagają oczyszczenia, w związku z tym tworzenie ogrodów może być cenną częścią zmiany tych trendów.

  Ogrody zwiększają różnorodność biologiczną, podwyższają wilgotność powietrza oraz walory estetyczne przestrzeni.

  W spotkaniu udział wzięło 20 instruktorek świetlic wiejskich prowadzonych przez Gryfiński Dom Kultury oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.