W Centrum Wodnym „Laguna” powstało miejsce spotkań i edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino i osób odwiedzających Centrum Wodne „Laguna”. Utworzenie nowego miejsca o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym ma na podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

W sezonie letnim będzie to miejsce spotkań i warsztatów ekologicznych dla mieszkańców.