• 06.09.2023

  Budowa Eko zakątka – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej,

  Budowa Eko zakątka – miejsca spotkań i edukacji ekologicznej, wzbudza Wasze duże zainteresowanie. Na zdjęciach przedstawiamy postęp prac na tym terenie. Już wkrótce powstanie tutaj miejsce spotkań i edukacji ekologicznej dla mieszkańców Gminy Gryfino i osób odwiedzających Centrum Wodne Laguna. Miejsce: teren lasku przy CSIR.

  W ramach zadania powstaną:

  3 wiaty wyposażone w stoły i ławy,

  4 zadaszenia wokół miejsca przeznaczonego do grillowania.

  Wiaty połączone będą ciągami pieszymi przy których ustawione będą ławki parkowe i kosze na śmieci.

  Powstanie również ścieżka edukacyjna składająca się 6 tablic z rysunkami i informacjami nt.:

  fotosyntezy,

  samożywności i cudzożywności organizmów,

  warstw lasu,

  rodzajów drzew liściastych,

  rodzajów drzew iglastych,

  rodzajów roślin łąkowych.

  Powstanie również miejsce na ognisko, studnia z punktem czerpania wody oraz zostanie zamontowana kurtyna wodna.

  Zakątek oświetlony będzie dwoma lampami solarnymi. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zostaną wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych.

  Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na elementy małej architektury zaprojektowane przez pracowników Partnera Projektu – firmy Verkis Hf. z Reykjaviku tj. napis przestrzenny GRYFINO i kurtynę wodną. Elementy te powstaną na terenie Eko-zakątka.