• 08.04.2024

  Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

  Zagospodarowanie terenu w okolicach wiaduktu przy drodze krajowej nr 31 miało na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z naturalnymi hotelami dla pszczół.

  Zastosowane gatunki drzew są naturalnego pokroju, są to między innymi lipy drobnolistne i klony zwyczajne. Dodatkowo wprowadzono brzozy brodawkowate.

  Wszystkie gatunki drzew są miododajne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jak i glebowe.

  W ramach zadania:

  • zgromadzono stare pnie drzew, które stanowią naturalne siedliska dla owadów;
  • przygotowano zdegradowany teren pod nasadzenia (uprzątnięto śmieci i nawieziono glebę);
  • wykonano nasadzenia drzew: 14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych;
  • zasiano łąkę kwietną na powierzchni 5000m2

  AKTUALNOŚCI: Utworzenie łąki kwietnej (więcej informacji)