• 05.09.2023

  Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

  Zagospodarowanie terenu w okolicach wiaduktu przy drodze krajowej nr 31 miało na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z naturalnymi hotelami dla pszczół. Zastosowane gatunki drzew są naturalnego pokroju, są to między innymi lipy drobnolistne i klony zwyczajne. Dodatkowo wprowadzono brzozy brodawkowate. Wszystkie gatunki drzew są miododajne i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne jak i glebowe.

  W ramach zadania:

  przygotowano zdegradowany teren pod nasadzenia (uprzątnięto śmieci i nawieziono glebę);

  wykonano nasadzenia drzew: 14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych;

  zasiano łąkę kwietną na powierzchni 5000m2,

  zgromadzono stare pnie drzew, które stanowią naturalne siedliska dla owadów.