• 30.04.2024

  Ekologiczna infrastruktura dla szkół podstawowych

  W ramach dodatkowego dofinansowania z funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymanego w lutym 2024 r., Gmina Gryfino wyposażyła szkoły podstawowe ze swojego obszaru w infrastrukturę sprzyjającą ekologicznej edukacji.

  W trzech szkołach podstawowych (nr 1, 2 i 3) na obszarze Gryfina utworzono stałe ogródki edukacyjne. W ramach zadania dla każdej z placówek zakupiono i zamontowano wiaty ogrodowe z ławkami oraz zakupiono drewniane skrzynie do nasadzeń, w których uczniowie zasiali nasiona warzyw a także posadzili kwiaty i byliny. Przy każdej szkole stanęły również naziemne zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej.

  Łącznie zakupiono i zamontowano 3 wiaty ogrodowe, 30 ławek ogrodowych, 30 skrzyń na nasadzenia oraz zamontowano 6 zbiorników do gromadzenia wody deszczowej o pojemności 700 litrów.

  W czterech szkołach podstawowych na terenie gminy Gryfino (Chwarstnica, Gardno, Radziszewo, Żabnica) zamontowano ławostoły edukacyjne oraz wykonano tablice edukacyjne na temat fotosyntezy, samożywności i cudzożywności organizmów, warstw lasu oraz rodzajów drzew liściastych i iglastych.

  W sumie zainstalowano 16 stołów i 20 tablic.