• 08.04.2024

  Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

  Realizacja zaplanowanego zakresu nasadzeń miała na celu dokończenie procesu zagospodarowania terenu, gdzie w latach poprzednich wykonano ulice i ciągi piesze.

  W ramach zadania nasadzono:

  • 25 lip drobnolistnych,
  • 736 sadzonek krzewów (16 szt.  jałowiec płożący, 720 szt. tawuła japońska),
  • 586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały)
  • 876 szt. sadzonek traw ozdobnych (piórkówka rozplenica).

  AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mazowieckiej/Mazurskiej (więcej informacji)