• 05.09.2023

  Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

  Realizacja zaplanowanego zakresu nasadzeń miała na celu dokończenie procesu zagospodarowania terenu, gdzie w latach poprzednich wykonano ulice i ciągi piesze.

  W ramach zadania nasadzono:

  25 lip drobnolistnych,

  736 sadzonek krzewów (16 szt.  jałowiec płożący, 720 szt. tawuła japońska),

  586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały)

  876 szt. sadzonek traw ozdobnych (piórkówka rozplenica).