• 08.04.2024

  Zagospodarowanie terenu „Opolanka”

  Zagospodarowanie tego terenu jest kontynuacją projektu z 2018 r., podczas realizacji którego z nieużytku stworzono nowy teren rekreacyjny, który mieszkańcy nazwali Opolanką.

  W 2022 roku Opolanka została doposażona w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

  Nowe nasadzenia drzew mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.

  W ramach zadania:

  • nasadzono 10 lip drobnolistnych wzdłuż ul. Opolskiej;
  • wykonano pergolę w konstrukcji stalowej wraz z nasadzeniem pnączy;
  • zamontowano 3 sztuki stołów edukacyjnych, stojaki rowerowe oraz piaskownicę.

  AKTUALNOŚCI: Zagospodarowanie terenu Opolanki (więcej informacji)