• 05.09.2023

    Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Opolanka”

    Zagospodarowanie tego terenu jest  kontynuacją projektu z 2018 r., podczas realizacji którego z nieużytku stworzono nowy teren rekreacyjny, który mieszkańcy nazwali Opolanka. W 2022 r. Opolanka została doposażona w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Nowe nasadzenia drzew mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.