Działania społeczne

Nowe materiały informacyjno-edukacyjne

Utworzone w 2022 r. kąciki edukacyjne w Aquaparku „Laguna” wzbogaciły się o nowe treści informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu.

Islandczycy przeszkolili urzędników

Inżynierowie z islandzkiej firmy Verkís przyjechali do Gryfina, żeby przeszkolić 70 pracowników urzędów oraz samorządowców ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Powiatu Gryfińskiego.

Program Ogródków Edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Program skierowany był do młodzieży szkolnej i miał na celu żywą i praktyczną naukę nt. roślinności i jej odpowiedniej pielęgnacji, a także współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta i gminy.

Szkolenia nt. zakładania przydomowych ogródków deszczowych

Adresatem działania byli mieszkańcy miasta i gminy Gryfino. Celem szkolenia była praktyczna nauka zakładania przydomowych ogródków deszczowych oraz przekazanie wiedzy nt. znaczenia odzyskiwania wody deszczowej.

Szkolenia z budowy domków dla owadów i pszczół

Zajęcia, które odbywały się od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. miały na celu nauczenie dzieci i rodziców, jak w prosty sposób przygotować budkę dla owadów, oraz naukę, jakie znaczenie ma ochrona flory i fauny. Podczas szkoleń były omawiane również zagadnienia związane z pożytecznym znaczeniem owadów w przyrodzie.

Program adopcji drzew

Program skierowany był do mieszkańców Gminy Gryfino i miał na celu naukę odpowiedzialności za publiczne tereny zielone, a w szczególności pielęgnację zieleni.

Zielone Forum Publiczne

pexels-valiphotos

Zielone Forum Publiczne miało na celu zapoznanie mieszkańców Gminy Gryfino z problemami dotyczącymi zmian klimatu oraz edukacją nt. znaczenia zieleni miejskiej (likwidacji „miejskiej wyspy ciepła”) oraz racjonalnego gospodarowania wodą.

Pikniki rowerowe

Wydarzenie zainaugurowało sezon rowerowy 2022.  Rajd na trasie Gryfino nabrzeże – stadion sportowy w Chwarstnicy, zakończył się piknikiem edukacyjnym, który miał na celu promocję jazdy na rowerze jako alternatywnej formy komunikacji dla samochodu.