Działania inwestycyjne

Energooszczędne oświetlenie solarne

Gmina Gryfino zakupiła i zamontowała na trzech terenach rekreacyjnych energooszczędne oświetlenie solarne.

Miejski ogródek kieszonkowy

W ramach dodatkowego dofinansowania z funduszu EOG utworzono miejski ogródek kieszonkowy w centrum Gryfina przy ul. Kolejowej.

Ekologiczna infrastruktura dla szkół podstawowych

Gryfińskie szkoły wyposażono w infrastrukturę sprzyjającą ekologicznej edukacji: skrzynie do nasadzeń, zbiorniki na deszczówkę, ławostoły i tablice edukacyjne.

Przedszkolne ogródki deszczowe

Dzieci z gryfińskich przedszkoli „Hałabała” i „Calineczka” założyły własne ogródki deszczowe.

Zagospodarowanie terenu Górki Miłości

Nową atrakcyjną infrastrukturę zyskał teren Górki Miłości. Uzupełniła ona prace zrealizowane w 2018r. ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ulicy Opolskiej i Kołłątaja.

Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej 

Realizacja zaplanowanego zakresu nasadzeń miała na celu dokończenie procesu zagospodarowania terenu, gdzie w latach poprzednich wykonano ulice i ciągi piesze.

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)

Mały „ogród pszczeli” powstał przy ulicy Fredry, na terenie zielonym pomiędzy domkami jednorodzinnymi.

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego

W efekcie działań projektowych zagospodarowano teren zielony wokół zbiornika retencyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych.

Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina

Zagospodarowanie terenu w okolicach wiaduktu przy drodze krajowej nr 31 miało na celu przekształcenie nieużytku w wielką łąkę obsadzoną miododajną roślinnością z naturalnymi hotelami dla pszczół.

Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie

Projekt miał na celu wprowadzenie piętrowego i zróżnicowanego gatunkowo układu roślinności na gryfińskim nabrzeżu. Zastosowane gatunki są naturalnego pokroju i mają w przyszłości wprowadzić znaczną powierzchnię zacienioną na tym terenie.