Aktualności

Umowa dotycząca zieleni podpisana!

Dzisiaj w urzędzie została podpisana umowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Gryfinie w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”.

Zbiorniki na wodę deszczową przy Żłobku w Gryfinie

W ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie, przy Żłobku Miejskim w Gryfinie zamontowano 4 naziemne zbiorniki na wodę deszczową.

Ruszył program Ogródków Edukacyjnych

Od początku października 2022r. 160 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 2 i 3 bierze udział w programie Ogródków Edukacyjnych, który ma na celu żywą i praktyczną naukę nt. roślinności i jej odpowiedniej pielęgnacji, a także współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój miasta i gminy.

Fascynujący świat owadów w Pałacyku pod Lwami

O fascynującym świecie owadów i ich niezbędnej roli w ekosystemie można było się dowiedzieć podczas familijnych zajęć w Gryfinie.

Budujemy domki dla owadów!

W sobotę 17 listopada odbyło się pierwsze szkolenie z budowy domków dla owadów. To jednocześnie kolejne szkolenie z szerszego cyklu szkoleniowego realizowanego w ramach pozyskanych przez Gminę Gryfino funduszy norweskich.

Adopcje drzew w Parku Miejskim w Gryfinie

Mamutowiec w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie znalazł przyjaciół wśród społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie. Nauczycielka i wychowawca Sylwia Zabłocka wraz ze swoimi uczniami (klasa 6 e) dokładnie zapoznali się z procedurą adopcyjną.

Opolanka zaopiekowana – adopcje mieszkańców ulicy Opolskiej

Aż 19 drzewami zaopiekowali się mieszkańcy ulicy Opolskiej, otaczając troską teren Opolanki. Miejsce to jest stałym punktem spotkań i wydarzeń integracyjnych przeznaczonych dla okolicznej społeczności.

Aleja Jabłoniowa w Wirowie – adopcje drzew w sołectwie

Najwięcej bo 26 chętnych mieszkańców zgłosiło się w Wirowie do naszego programu adopcyjnego. Tabliczki pojawiły się w Alei Jabłoniowej. Mieszkańcy sołectwa brali udział w pracach związanych z nasadzeniami. Teraz każde z drzew oznaczone będzie tabliczką i otoczone opieką konkretnego wirowianina

Pierwsze adopcje drzew

Program adopcji drzew – trwa etap instalowania pierwszych tabliczek. Oznacza to, że pierwsi mieszkańcy postanowili otoczyć opieką drzewa rosnące w naszym mieście. Za nami etap podpisywania umów adopcyjnych.

Opolanka zmienia się!

Widoczne są pierwsze działania projektowe w północnej części miasta. Na terenie rekreacyjnym, który mieszkańcy nazwali Opolanką powstają nowe elementy przeznaczone dla mieszkańców.