• 16.10.2023

    Ostatnie warsztaty w Gryfinie

    W dniach 10-11 października 2023 r. odbyły się ostatnie warsztaty dla ekspertów z zakresu zmian klimatu w Gryfinie, w ramach projektu: Adaptacja do zmian klimatu. Warsztaty poprowadził Sigurður Grétar Sigmarsson – Inżynier ds. Zasobów Wodnych, który przedstawił koncepcję rozwoju niebieskiej infrastruktury na obszarze Tarasu Południe w Gryfinie.

    Koncepcja rozwoju obszaru Taras Południe była podsumowaniem warsztatów dotyczących wdrażania niebieskiej infrastruktury na obszarach miejskich. Rozwiązania te uwzględniają naturalne elementy infrastruktury jak zbiorniki wodne czy rowy melioracyjne w miejscach, gdzie można uniknąć wprowadzania systemu rur kanalizacji deszczowej.

    Planowanie tego typu rozwiązań na etapie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego jest modelowym rozwiązaniem zarządzania wodami opadowymi w terenie miejskim. 

    Warsztaty zakończyły się spacerem po wszystkich terenach Gryfina zagospodarowanych w ramach projektu.