• 14.12.2022

    Zbiorniki na wodę deszczową przy Żłobku w Gryfinie

    W ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie, przy Żłobku Miejskim w Gryfinie zamontowano 4 naziemne zbiorniki na wodę deszczową. Dzięki inwestycji woda deszczowa spływająca z dachu budynku będzie gromadzona w celu pielęgnacji zieleni na terenie placówki.

    Celem tych działań jest realizacja podjętych przez Gminę Gryfino zobowiązań w ramach projektu dotyczących działań, jakie muszą być podjęte, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu. Bardzo ważnym aspektem tych działań jest tworzenie na terenie miasta i gminy tzw. niebieskiej infrastruktury służącej gromadzeniu i wykorzystywaniu wody deszczowej.

    Projekt jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 w ramach programu  „Środowisko,  energia  i  zmiany  klimatu”.