• 05.09.2023

  Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci

  Przedmiotem zadania było utworzenie zielonego skweru na terenie nowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie. Teren będzie stanowił naturalną osłonę nieruchomości prywatnych od Cmentarza Komunalnego, a jednocześnie stanowić będzie drugi, poza Opolanką, obszar rekreacyjny dla mieszkańców sąsiadujących z ulicą Kołłątaja osiedli oraz osób odwiedzających cmentarz.

  W ramach zadania wykonano:

  • Nasadzenia 215 drzew: 125 szt. lipy drobnolistnej i 90 szt. brzozy pożytecznej.
  • Ścieżki z materiałów przepuszczalnych oraz skwer rekreacyjny z ławkami parkowymi i pamiątkowym kamieniem ozdobnym.
  • Studnie chłonne i punkty czerpania wody dla potrzeb nawadniania terenu zielonego.