• 05.09.2023

  Zagospodarowanie zielonego skweru – miejsca pamięci

  Przedmiotem zadania było utworzenie zielonego skweru na terenie nowego Cmentarza Komunalnego w Gryfinie.  Teren będzie stanowił naturalną osłonę nieruchomości prywatnych od Cmentarza Komunalnego, a jednocześnie stanowić będzie drugi, poza Opolanką, teren rekreacyjny dla mieszkańców sąsiadujących z ulicą Kołłątaja osiedli oraz osób odwiedzających cmentarz.

  W ramach zadania zostały wykonane:

  nasadzenia 215 drzew: 125 szt. lipy drobnolistnej i 90 szt. brzozy pożytecznej;

  utworzenie ścieżek z materiałów przepuszczalnych oraz skwer rekreacyjny z ławkami parkowymi i pamiątkowym kamieniem ozdobnym;

  wybudowo studnie chłonne i punkty czerpania wody dla potrzeb nawadniania terenu zielonego.