• 05.09.2023

  Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego

  W efekcie działań projektowych zagospodarowano teren zielony wokół zbiornika retencyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych. Zaprojektowana roślinność jest ekstensywna tzn. niewymagająca pod względem wymagań wodnych i miejsca nasadzenia. Dodatkowo rośliny będą utrzymywać wilgoć w glebie co stanowi naturalną bioretencję i zapobiega podtopieniom.

  W ramach niniejszego zadania wykonano:

  nasadzenia 18 drzew:  11 grabów pospolitych oraz 7 brzóz pożytecznych wokół istniejącego zbiornika retencyjnego;

  nasadzenia łącznie 1950 szt. bylin (400szt. szałwii omszonej i 1550szt. kocimiętki);

  nasadzenia 900 szt. sadzonek trawy selseria jesienna;

  nasadzenia 80 szt. cebul czosnku olbrzymiego;

  montaż hotelu dla owadów.