• 05.09.2023

    Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry

    Mały „ogród pszczeli” powstał przy ulicy Fredry, na terenie zielonym pomiędzy domkami jednorodzinnymi. Powstała tutaj niewielka łąka kwietna oraz nasadzono 11 złotokapów pospolitych. Zamontowano również hotel dla owadów.