• 05.09.2023

    Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej

    Wykonane nasadzenia drzew i krzewów  miały za zadanie dokończyć proces zagospodarowania terenu przy hali sportowej w Gryfinie.

    W ramach zadania nasadzono lipy drobnolistne Böhlje, które w przyszłości wprowadzić mają znaczną powierzchnię zacienioną i są drzewami miododajnym i przyjaznymi dla owadów.

    Dodatkowo zagospodarowano skarpę od ulicy Niepodległości, nasadzając jałowiec płożący, tawułę japońską, rozchodnik okazały oraz kocimiętkę.