• 05.09.2023

    Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna

    W ramach zadania zagospodarowano dwie przestrzenie funkcjonujące w obiekcie: stworzono ogródek społecznościowy w patio „Laguny” oraz kącik edukacyjny funkcjonujący w hali kasowej. Stworzone miejsca sprzyjać będą edukacji ekologicznej oraz integracji mieszkańców.

    W hali kasowej Aquaparku Laguna stworzono kącik edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców: zamontowano drewniane meble z grami zręcznościowymi i interaktywnymi o tematyce związanej z ochroną środowiska. Na miejscu dystrybuowane są także materiały informacyjne dotyczące zmian klimatu.

     Na patio zamontowano drewniane altany, które w okresie letnim służą jako miejsce szkoleń i spotkań mieszkańców podczas warsztatów związanych z ekologią i świadomością proekologiczną.