• 14.12.2022

  Umowa dotycząca zieleni podpisana!

  Dzisiaj w urzędzie została podpisana umowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych w Gryfinie w ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”.

  Umowę ze strony Wykonawcy podpisał Łukasz Żelech – właściciel Firmy Usługowo-Handlowej ELWI, ze strony Gminy Gryfino umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy – Mieczysław Sawaryn oraz Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino – Beata Blejsz.

  W ramach zadania zostaną zagospodarowane tereny zielone w mieście.

  Skwer przy hali widowiskowo-sportowej:

  1. posadzonych zostanie 7 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna 'Böhlje’),
  2. wykonane zostaną trawniki dywanowe o łącznej powierzchni 1350 m2.

  Teren nabrzeża w Gryfinie:

  1. nasadzonych zostanie 23 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna, wierzba nagrobna),
  2. 30 krzewów (sosna kosodrzewina), 1050 bylin (rozchodnik okazały), 240 cebul ozdobnych (czosnek olbrzymi, czosnek główkowatych),
  3. wykonanych zostanie 500 m2 trawników ozdobnych.

  Łąka kwietna na obrzeżach Gryfina:

  1. przygotowany zostanie teren pod nasadzenia,
  2. nasadzone zostaną drzewa (14 lip drobnolistnych, 10 klonów zwyczajnych i 20 brzóz brodawkowatych),
  3. utworzona zostanie łąka kwietna na powierzchni 5000 m2,
  4. zamontowane zostaną hotele dla owadów.

  Zagospodarowany zostanie teren wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego:

  1. nasadzonych zostanie 18 drzew z gatunków wysoce hydrofilnych, mających duży potencjał bioretencji wody: 11 grabów pospolitych oraz 7 brzóz pożytecznych wokół istniejącego zbiornika retencyjnego,
  2. 1950 sztuk bylin (400 sztuk szałwii omszonej i 1550 sztuk kocimiętki),
  3. 900 sztuk sadzonek trawy selserii jesiennej,
  4. 80 sztuk cebul czosnku olbrzymiego,
  5. zamontowane zostaną hotele dla owadów.

  Zagospodarowany zostanie teren przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół):

  1. nasadzonych zostanie 11 drzew liściastych z gatunków wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (złotokap pospolity),
  2. powstanie łąka kwietnej o powierzchni 500 m2 (barwa żółta z dodatkiem białych gatunków).

  Zagospodarowany zostanie teren przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej:

  1. nasadzonych zostanie 25 drzew wysoce hydrofilnych mających duży potencjał bioretencji wody (lipa drobnolistna),
  2. 736 sadzonek krzewów (16 sztuk jałowca płożącego, 720 sztuk trawuły japońskiej),
  3. 586 sadzonek bylin (rozchodnik okazały) i 876 sztuk sadzonek piórkówki rozplenicy.

  Projekt jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu”.