• 10.02.2022

    Potrzeby i uwarunkowania środowiskowe Gryfina

    Już w marcu odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe z partnerem w Gryfinie. W ramach wspólnej pracy ekspertów z Polski i Islandii poruszony zostanie temat zrozumienia lokalnych potrzeb i uwarunkowań środowiskowych naszego miasta. Wspólnie wypracowane zostaną m.in. nowoczesne i naturalne rozwiązania z zakresu retencjonowania wody, pielęgnacji obecnie istniejących terenów zielonych, jak i koniecznością zakładania nowych oraz adaptacji do zmian klimatu.

    Celem warsztatów jest głębsze zrozumienie potrzeb Gryfina, jego środowiska miejskiego oraz planów zarządzania wodami opadowymi w odniesieniu do przyszłego wzrostu zaludnienia i rozwoju miasta. Warsztaty określą również ogólny poziomu wiedzy o rozwiązaniach oraz proces ich tworzenia i wdrażania. Tym samym ułatwi to rozpoznanie poziomu wiedzy ekspertów polskich.

    Głównym zadaniem ekspertów ze strony Verkis będzie zapoznanie się z 3 obszarami planowanymi pod opracowanie rozwiązań dla naturalnej retencji wody oraz z 10 obszarami objętymi działaniami inwestycyjnymi w projekcie.