• 01.03.2022

  Pierwsze warsztaty w Gryfinie

  Delegacja islandzkich inżynierów z firmy Verkis gościła przez dwa dni w Gryfinie. Celem wizyty były m.in. odwiedziny terenów zielonych w mieście, które zostaną zagospodarowane w zieleń i małą architekturę rekreacyjną w ramach realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”.

  Sigurður Grétar Sigmarsson – inżynier do spraw zasobów wodnych i Ulla Rolfsigne Pedersen – architekt krajobrazu to pracownicy najstarszej islandzkiej firmy inżynieryjnej z ponad 20 letnim międzynarodowym doświadczeniem.

  Firma Verkis jest partnerem projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, który jest dofinansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego też Funduszami Norweskimi) na lata 2014-2021.

  Celem warsztatów jest m.in. głębsze zrozumienie potrzeb Gryfina, jego środowiska miejskiego oraz przyszłych planów zarządzania wodami opadowymi w odniesieniu do przyszłego wzrostu zaludnienia i rozwoju miasta.

  W związku z tym pracownicy Verkis w ramach projektu skonsultują rozwiązania architektoniczne dla terenów rekreacyjnych, które powstaną w ramach projektu, a także przygotują rozwiązania retencyjne dla terenów w mieście, które są zalewane podczas ulewnych deszczy.

  Ponadto inżynierowie przeszkolą również pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie wdrażania nowoczesnych i naturalnych rozwiązań dla zielonej i niebieskiej infrastruktury w mieście.

  Podczas pierwszego spotkania inżynierowie odwiedzili tereny, które mają zostać zagospodarowane w ramach projektu i spotkali się z pracownikami urzędu w celu poznania potrzeb Gryfina w odniesieniu do przyszłego rozwoju miasta.