• 08.11.2022

    Opolanka zmienia się!

    Widoczne są pierwsze działania w północnej części miasta objęte projektem. Na terenie rekreacyjnym, który mieszkańcy nazwali Opolanką powstają nowe miejsca rekreacyjne.

    Plac został doposażony w elementy małej architektury mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Wykonano również pergolę w konstrukcji stalowej, w tym miejscu już wkrótce pojawią się nowe nasadzenia.

    Przed nami nowe nasadzenia drzew w tym miejscu, które mają na celu zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”.