• 15.11.2022

    Opolanka zaopiekowana – adopcje mieszkańców ulicy Opolskiej

    Aż 19 drzewami zaopiekowali się mieszkańcy ulicy Opolskiej, otaczając troską teren Opolanki. Miejsce to jest stałym punktem spotkań i wydarzeń integracyjnych przeznaczonych dla okolicznej społeczności.

    Dzięki zaangażowaniu i udziale w budżecie obywatelskim udało się doposażyć plac zabaw. Dwa lata temu wspólnie nasadzono ok. 12 000 krokusów. Teraz powierzchnię terenu rekreacyjnego zdobią tabliczki. Oprócz ekologicznego znaczenia akcji należy podkreślić również integrujący charakter projektu. To kolejna możliwość wspólnego działania.