• 05.09.2023

    Montaż zbiorników na wodę deszczową przy Żłobku w Gryfinie

    W ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie”, przy Żłobku Miejskim w Gryfinie zamontowano 4 naziemne zbiorniki na wodę deszczową.

    Dzięki inwestycji woda deszczowa spływająca z dachu budynku będzie gromadzona w celu pielęgnacji zieleni na terenie placówki.

    Gromadzenie i wykorzystywanie wody deszczowej poprzez tworzenie tzw. niebieskiej infrastruktury jest ważnym aspektem działań, jakie muszą być podjęte, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.