• 15.09.2022

  II Gryfiński spacer dendrologiczny – Zielone forum publiczne

  II Gryfiński spacer dendrologiczny z Pracownią Przyrodniczą „Sosenka” odbędzie się w ramach organizowanego Zielonego Forum Publicznego o godzinie 11:00 w Parku Miejskim im. Stanisławy Siarkiewicz w Gryfinie.

  Odkryjemy przed Wami bogactwo zielonych płuc naszego miasta oraz przedstawimy rolę drzew w niwelowaniu miejskich wysp ciepła.

  Spotykajmy się w Parku Miejskim obok głazu poświęconego pamięci Stanisławy Siarkiewicz. W planie: około godzinny spacer po Parku Miejskim wraz z dendrologami. Zobaczymy i omówimy co najmniej kilkanaście gatunków drzew.

  Spacer zakończy się na terenie Pałacyku Pod Lwami, gdzie odbędzie się Zielone forum publiczne.

  Pierwszych 300 osób biorących udział w wydarzeniu otrzyma: darmową roślinę oraz karnet uprawniający do darmowego cateringu na terenie forum.

  Zgłoszenia na spacer dendrologiczny oraz Zielone forum publiczne należy wysłać na adres mailowy: informacje@gryfino.pl.

  Pamiętaj aby w zgłoszeniu podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego (mail: informacje@gryfino.pl).

  Więcej informacji o wydarzeniu pod numerem telefonu: 91 416 20 11 wew. 425.

  Podczas Zielonego forum planowane są warsztaty, rozmowy oraz konkursy z nagrodami. Porozmawiajmy na temat zieleni! Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w pielęgnacji roślin.

  Projekt „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

  Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy. 

  Każda osoba, która zgłasza swój udział w imprezie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE ) ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. na 119, str. 1; Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.)) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).

  Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16 , 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl.

  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: burmistrz@gryfino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11, e-mail: iod@gryfino.pl