• 27.03.2023

  Niebieska infrastruktura dla Gryfina

  Z końcem marca 2023 r., w ramach projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu, odbyły się w Reykjaviku dwudniowe warsztaty dla ekspertów z zakresu zmian klimatu, przygotowane i przeprowadzone przez pracowników firmy VerkisHf – będącej Partnerem Projektu.

  Tematyka szkolenia związana była z analizą hydrologiczną terenów w Gryfinie, miała na celu przygotowania naturalnych rozwiązań retencji wody deszczowej na terenach:

  • tzw. Delfinka (teren obok przystani żeglarskiej w Gryfinie),
  • Tarasu Południe (rejon ulic Pogodnej, Wiosennej i Jesiennej).

  Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu, dofinansowanego ze środków FunduszyEOG, (pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), jest przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze sposobu adaptacji miast do zmian klimatu, a w szczególności zastosowania nowoczesnych i naturalnych rozwiązań dot. zielonej i niebieskiej infrastruktury. Partner Projektu – firma inżynierska z Reykjaviku – VerkisHf przygotowała cykl pięciu szkoleń, które odbywają się w Gryfinie i w siedzibie Verkis w Reykjaviku.

  Tematyka trzeciego szkolenia skupiła się na rozwiązaniach dot. niebieskiej infrastruktury.

  W ramach umowy partnerskiej, Partner projektu zobowiązał się do przygotowania koncepcji zagospodarowania w niebieską infrastrukturę dwóch wcześniej wspomnianych terenów.

  W Reykjaviku omówione zostały warunki hydrologiczne tych miejsc aby przygotować odpowiednie rozwiązania inżynieryjne. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami zastosowanymi przez inżynierów w Reykjaviku, podczas wizyt terenowych na podobnych terenach, jak tych w Gryfinie – dla których zostanie opracowana koncepcja rozwoju.

  Ulla Rolfsigne Pedersen – architekt krajobrazu, zapoznała uczestników spotkania ze sposobami gromadzenia wody deszczowej, w celu jej ponownego użycia.