• 15.11.2022

    Aleja Jabłoniowa w Wirowie – adopcje drzew w sołectwie

    Program adopcji drzew skierowany jest do mieszkańców Gminy Gryfino i ma na celu naukę odpowiedzialności za publiczne tereny zielone, a w szczególności pielęgnację zieleni.

    Każdy mieszkaniec Gminy Gryfino, który chce zaopiekować się drzewem (np. regularnie je podlewać) podpisuje umowę dot. adopcji drzewa. W umowie zawarte są warunki dotyczące m.in. pielęgnacji. Wybrane drzewo oznaczone jest tabliczką (napis na tabliczce jest uzgodniony z osobą podpisującą umowę). Do urzędu zgłosiło się 56 chętnych mieszkańców, którzy postanowili zaopiekować się drzewami rosnącymi w mieście i na terenie sołectw.

    Każda tabliczka to inna historia związana z adopcją. Najwięcej bo 26 chętnych zgłosiło się w Wirowie, tam tabliczki pojawiły się na Alei Jabłoniowej. Mieszkańcy sołectwa brali udział w pracach związanych z nasadzeniami. Teraz każde z drzew oznaczone będzie tabliczką i otoczone opieką konkretnego wirowianina.